Kontakt

Telefon

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:

68 455 66 20

68 455 66 30

Fax

68 411 00 35

68 455 66 06

Tel kom

601 674 868

Email

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą mailową.

kancelaria@infoprawnik.pl

Lokalizacja

Nasza Kancelaria znajduje się przy hotelu Ruben.

Al. Konstytucji 3 Maja 1
Zielona Góra

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata sp.p.

Al. Konstytucji 3 Maja 1

65-001 Zielona Góra

NIP 973 085 16 43

KRS 0000249021

REGON 080069080

Nr rachunku bankowego: Santander Bank  47 1090 2532 0000 0001 0484 9465

1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
2. Osba kontaktująca się z Administratorem wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią. Administratorem danych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata sp.p. al. Konstytucji 3 Maja 1, 65-001 Zielona Góra, KRS 0000249021 (zwany dalej Administratorem) .
3. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Podstawą przetwarzania jest zgoda o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Administrator korzysta jako podwykonawców tj. firmie obsługującej stronę internetową Administratora.   Ponadto dane mogą być przekazane  upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie chyba, ze w wyniku złożenia odpowiedzi nawiązany zostanie jakikolwiek stosunek  zobowiązaniowy między Administratorem, a osobą składającą zapytanie.
7. Macie Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora.
9. Macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych.
10. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie przez Państwa  ma charakter dobrowolny.
13.Administrator  nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.