Zakres usług

Zakres usług

Zobacz jakimi sprawami zajmuje się nasza kancelaria

Prawo cywilne

Szeroka dziedzina prawa obejmująca w zasadzie wszystkie aspekty naszego życia – od kwestii własnościowych po spadki. Nasza Kancelaria świadczy pomoc we wszystkich tego typu sprawach posiadając bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie.

Wszystkie skargi kasacyjne składane przez Kancelarię  do Sądu Najwyższego zostały przyjęte do rozpoznania. 

Prawo pracy

Ofertę kierujemy zarówno do pracodawców jak i pracowników. Posiadamy bogate doświadczenie na gruncie sporów rozpoznawanych przez sądy pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania. W uzasadnionych przypadkach interweniujemy w związku z wpisami w serwisach typu „GoWork”.

Wielokrotnie  wywalczyliśmy zaległe wynagrodzenia lub odprawy grupom zwalnianych pracowników.

Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria obsługuje obecnie kilkudziesięciu przedsiębiorców z najróżniejszych branż oferując swoją pomoc w bardzo szerokim zakresie: od windykacji,  poprzez negocjacje i redagowanie umów, a także przekształcenia spółek prawa handlowego.

Roczny obrót jednego z naszych klientów wynosi ponad 1 miliard złotych.

Wspólnoty mieszkaniowe

Obsługujemy jednego z największych na terenie naszego województwa zarządców nieruchomości, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zarządza około 200 wspólnotami mieszkaniowymi.

Reprezentujemy wspólnoty we wszystkich sprawach dotyczących ich codziennego funkcjonowania, a także w sprawach eksmisyjnych czy dotyczących zaskarżanych uchwał.

Prawo rodzinne

Postępowania w ramach szeroko rozumianego prawa rodzinnego nie należą do najprzyjemniejszych. Rozwody, walka o dzieci, alimenty wywołują u uczestników skrajne emocje, które uniemożliwiają prawidłową ocenę sytuacji prawnej. Naszym zadaniem jest jej trzeźwa ocena i doprowadzenie do możliwie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

Kancelaria wywalczyła dla swojego klienta najwyższą w Zielonej Górze  kwotę z tytułu utrudniania kontaktów z dzieckiem.

Odszkodowania

W przeszłości kancelaria obsługiwała ubezpieczycieli działających na krajowym rynku. Zdobyte doświadczenie obecnie wykorzystujemy świadcząc pomoc osobom poszkodowanym. Współpracujemy z wiodącymi na lokalnym rynku firmami odszkodowawczymi.

W chwili obecnej prowadzimy kilkaset postępowań odszkodowawczych. Najwyższa uzyskana kwota to łącznie ponad 1,3 mln zł.   

Prawo upadłościowe

Życie niesie ze sobą wiele ryzyk, a jednym z nich jest ryzyko finansowe. Na wypadek niepowodzeń ustawodawca przewidział możliwość ogłoszenia upadłości zarówno przez zwykłych obywateli (upadłość konsumencka) jak i przedsiębiorców. Pomagamy przeprowadzić konsumentów przez trudy upadłości konsumenckiej, natomiast syndyków i doradców restrukturyzacyjnych wspieramy w ramach prowadzonych przez nich postępowań.

W ramach jednego z postępowań udało nam się   ochronić masę upadłości przed roszczeniami jednego z wierzycieli nieosobistych (poręczenie cudzego długu) na kwotę kilku milionów złotych , chroniąc tym samym roszczenia  pozostałych wierzycieli, którym upadły po prostu nie zapłacił.

Nowe technologie

W realiach szybko zmieniającej się rzeczywistości nie pozostajemy w tyle i pomagamy naszym klientom prowadzić ich działalność w sieci.  Obsługujemy jedne z największych i najszybciej rozwijających się sklepów internetowych w kraju.

Doradzamy w zakresie regulaminów sklepów internetowych. Prowadzimy spory z konsumentami coraz bardziej świadomymi swoich praw starając się uniknąć tego czego najbardziej obawiają się sprzedawcy: negatywnej oceny w sieci.

Kancelaria może pochwalić się spektakularną wygrana przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, która ochroniła naszego klienta przed roszczeniami dotyczącymi domeny najwyższego poziomu  (.com, .net, .biz itp.) .

Własność intelektualna

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. pomagamy w rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów  wspólnotowych. Występujemy w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Uchroniliśmy naszego klienta przed roszczeniami jednego z największych koncernów energetycznych w Europie. Przedmiotem sporu była budowana od ponad 20 lat marka.