Alimenty na dzieci w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Warunki alimentacyjne różnią się w zależności od konkretnych okoliczności. Pierwszoplanową rolę odgrywają potrzeby dzieci. Chodzi o potrzeby usprawiedliwione, czyli takie które służą ich prawidłowemu wychowaniu. Przykładowo są tak oczywiste kwestie jak wyżywienie, leczenie czy środki czystości, ale także koszty edukacji, w tym w formie pozaszkolnej.

Druga okoliczność to możliwości finansowe rodziców. Pod pojęciem tym nie kryją się jednak faktycznie uzyskiwane zarobki, ale zarobki, które rodzic przy oczekiwanej aktywności na rynku pracy  ma możliwość osiągnąć.

Co do zasady koszty utrzymania dziecka rodzicie ponoszą po połowie. Istnieją od niej jednak wyjątki. Jeśli dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców, a z drugim nie ma kontaktu, jest on rzadki lub incydentalny to Sąd może zdecydować o rozłożeniu kosztów utrzymania dziecka na rodziców w relacji 1/3 do 2/3 lub nawet ¼ do ¾.

Z naszego doświadczenia wynika, że w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze alimenty ustalane są na poziomie od co najmniej 1.000 zł i więcej na dziecko (stan na czerwiec 2023). Wszystko zależy od tego jak zostanie przedstawiona sytuacja dziecka i jego rodziców.

Alimenty nie są ustalane „raz na zawsze” i w wyniku zmiany okoliczności (np. choroba, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zmiana miejsca zamieszkania) alimenty można zwiększyć. Obowiązany do alimentów (w naszych realiach najczęściej jest to ojciec) może także domagać się zmniejszenia alimentów, aczkolwiek jest to dość skomplikowane. Przykładowo – w ostatnim czasie przed Sądem Rejonowym  w Żarach udało nam się zmniejszyć alimenty jakimi obciążony był nasz klient z kwoty 1.600 zł na 1.200 zł.

W sprawie konkretnych pytań prosimy o kontakt z Kancelarią pod numerem telefonu 601 674 868.