Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ustala nieważność „frankowej” umowy kredytu mieszkaniowego Pekao Bank Hipoteczny S.A.

W dniu 17 kwietnia 2023r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Klientów kancelarii przeciwko Pekao Bank Hipoteczny S.A. zawisłej pod sygn. akt I C 43/22 wydał wyrok w którym:

  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego z uwagi na nieważność umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcami (klientami), a bankiem – Pekao Bank Hipoteczny S.A.;
  • zasądził od banku – Pekao Bank Hipoteczny S.A. na rzecz kredytobiorców (klientów) kwotę 118.578,00 złotych tytułem zwrotu wszystkich wpłat dokonanych tytułem spłaty nieważnej umowy kredytu wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu;
  • obciążył bank – Pekao Bank Hipoteczny S.A. kosztami procesu (w całości);

Masz kredyt frankowy? Mieszkasz w Zielonej Górze i okolicach?

Wykonamy dla Ciebie bezpłatną analizę umowy kredytu „frankowego”

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: kancelaria@infoprawnik.pl

tel: 68 455 66 20