Category Archives: Bez kategorii

Karta Dużej Rodziny

Wszystkich uprawnionych z tzw. Karty Dużej Rodziny informujemy, że nasza Kancelaria przystąpiła do programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspierającego rodziny 3+. Z tego tytułu uczestnikom programu udzielamy upustu w wysokości 10% na porady prawne udzi...
Read More

Wigilijna matematyka

W dniu 02 grudnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 2020 poz. 2132). Ten akt prawny uchylił uprzednie rozporządzenia (o takiej samej nazwie, w tym również z 2...
Read More

NARUSZENIE WIĘZI RODZINNEJ Z DZIECKIEM JAKO NARUSZENIE DOBRA OSOBISTEGO RODZICA

Niewiele osób świadoma jest statusu prawnego tzw. więzi rodzinnej łączącej rodzica ze swoim dzieckiem. W szczególności wątpliwe jest jak traktować taką więź emocjonalną, jak ją chronić i jakie kroki prawne podjąć w przypadku kiedy ktoś utrudnia nam utrzymywanie kontaktu z naszym d...
Read More