Ważne zmiany dla kierowców – od 5 grudnia 2020 r. bez prawa jazdy w samochodzie

Po likwidacji obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego podczas prowadzenia pojazdu przyszedł czas na prawo jazdy. Od soboty 5 grudnia 2020 r. zniknie obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy, zatem możliwe będzie poruszanie się po drogach bez konieczności posiadania i okazywania podczas kontroli dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Jest to efekt zapowiadanych od 2018 r. zmian w prawie o ruchu drogowym, które wchodzą w życie już w ten weekend. W razie kontroli policyjnej dane kierowcy zostaną odczytane bezpośrednio z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Tym samym, zniknie mandat za brak dokumentów podczas kontroli. Dotychczas brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów oznaczał mandat w wysokości 50 zł.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw „w art. 38 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem;”