Category Archives: Bez kategorii

NARUSZENIE WIĘZI RODZINNEJ Z DZIECKIEM JAKO NARUSZENIE DOBRA OSOBISTEGO RODZICA

Niewiele osób świadoma jest statusu prawnego tzw. więzi rodzinnej łączącej rodzica ze swoim dzieckiem. W szczególności wątpliwe jest jak traktować taką więź emocjonalną, jak ją chronić i jakie kroki prawne podjąć w przypadku kiedy ktoś utrudnia nam utrzymywanie kontaktu z naszym d...
Read More

Czy istnieje prawo do „odszkodowania za straty moralne”?

Wielu klientów naszej kancelarii zadaje pytanie o możliwość dochodzenia odszkodowania za „straty moralne”. Zanim wyprowadzimy klienta z błędu pytamy co konkretnie ma na myśli. Odpowiedzi są najczęściej na tyle niesprecyzowane, że trudno je nawet przytaczać. Coś takiego jak roszczeni...
Read More