Tag Archives: więź rodzicielska

NARUSZENIE WIĘZI RODZINNEJ Z DZIECKIEM JAKO NARUSZENIE DOBRA OSOBISTEGO RODZICA

Niewiele osób świadoma jest statusu prawnego tzw. więzi rodzinnej łączącej rodzica ze swoim dzieckiem. W szczególności wątpliwe jest jak traktować taką więź emocjonalną, jak ją chronić i jakie kroki prawne podjąć w przypadku kiedy ktoś utrudnia nam utrzymywanie kontaktu z naszym d...
Read More