Rozwód w Zielonej Górze

Decyzja o rozwodzie to niewątpliwie jedna z trudniejszych decyzji z którą może przyjść się zmierzyć. Rozwód to często duży stres, ogromne emocje, świadomość, że ta decyzja będzie miała wpływ na dalsze życie małżonków, ale także najczęściej i ich dzieci. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych, która polega na udzielaniu porad, reprezentacji przed sądem, sporządzaniu pism procesowych inicjujących samo postępowanie (pozew o rozwód), ale także składanych w toku postępowania (chociażby odpowiedź na pozew).

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że ustały pomiędzy małżonkami wszystkie więzi, tj. więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza (majątkowa).

Kto może żądać rozwodu?

Rozwodu może żądać każdy z małżonków. Należy jednak pamiętać, że sąd nie rozwiąże małżeństwa, jeżeli występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód byłby sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny, , a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Który sąd będzie prowadził sprawę rozwodowa? Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu.

O rozwodzie orzeka zawsze sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć jedno z nich stale w nim przebywa. W przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli mieszkasz na obszarze właściwości poniższych sądów rejonowych – Twoją sprawę rozwodową będzie rozpoznawał Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, który mieści się przy Placu Słowiańskim 6 w Zielonej Górze.

 1. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – dla miasta Gubin oraz gmin: Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo,
 2. Sąd Rejonowy w Nowej Soli – dla miasta Nowa Sól oraz gmin: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko,
 3. Sąd Rejonowy w Świebodzinie – dla gmin: Babimost, Bojadła, Kargowa, Lubrza, Łagów, Skąpe, Sulechów, Szczaniec, Świebodzin, Trzebiechów i Zbąszynek,
 4. Sąd Rejonowy we Wschowie – dla gmin: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa,
 5. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – dla miasta Zielona Góra oraz gmin: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór,
 6. Sąd Rejonowy w Żaganiu – dla miast Gozdnica i Żagań oraz gmin: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań,
 7. Sąd Rejonowy w Żarach – dla miast Łęknica i Żary oraz gmin: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary.

W przypadku apelacji – sądem drugiej instancji jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jakie może być rozstrzygnięcie sądu?

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

Sąd może zatem orzec:

 • że winę za rozkład pożycia ponoszą oboje małżonkowie,
 • że za rozkład pożycia winny jest wyłącznie jeden z małżonków,
 • rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie małżonków.

Sąd, w zależności od stanu faktycznego danej sprawy może także rozstrzygać:

 1. o władzy rodzicielskiej na wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
 2. o kontaktach z dziećmi,
 3. o alimentach – w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci,
 4. o miejscu zamieszkania dzieci,
 5. o alimentach na rzecz jednego z małżonków,
 6. o podziale majątku wspólnego,
 7. o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 8. o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Co zrobić, aby wszcząć postępowanie rozwodowe przed sądem?

W pierwszej kolejności należy złożyć pozew o rozwód, wskazując czego się domagamy oraz uzasadniając swoje stanowisko w sprawie.

Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, ale w celu wykazania faktów, które wskazujemy w pozwie rozwodowy, warto jest powołać dowody z dokumentów, zeznań świadków, z opinii biegłych.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania sprawy rozwodowej jest uzależniony w zasadzie od stopnia skonfliktowania stron postępowania i prezentowanych przez nich stanowisk. Jeśli strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, sprawa może zakończyć się rozwodem na pierwszym terminie rozprawy.

Średni czas oczekiwania na pierwszą rozprawę najczęściej oscyluje w granicach od 2 do 4 miesięcy. W tym czasie pozew zostanie doręczony strony przeciwnej, która zostanie zobowiązana do złożenia odpowiedzi, w której przedstawi swoje stanowisko w sprawie.

Mając na uwadze opublikowaną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości statystykę sądową spraw cywilnych o rozwód, separację oraz alimenty w latach 2011- 2017 wskazuję, że w roku 2017r. do sądów okręgowych wpłynęło łącznie 88 361 pozwów o rozwód.  49 486 spraw pozostało na następny rok. Oznacza to, że mniej niż połowa rozwodów zakończyła się w ciągu roku.

Odpowiedź na pytanie ile trwa sprawa rozwodowa nie jest jednoznaczna. Okres rozpoznawania sprawy przez sąd może zależeć chociażby od tego jakie jest nasze stanowisko w sprawie, o co będzie wnosić strona przeciwna, jakimi dowodami dysponujemy i jakie dowody są przeprowadzane przez sąd.

Możliwy jest zatem rozwód po przeprowadzeniu jednej rozprawy przez sąd. Oferujemy także pomoc przy procesach, które są bardziej skomplikowane, bo sprawy rozwodowe często wymagają opracowania i wdrożenie strategii działania na kilka przyszłych miesięcy.