W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. pomagamy w rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów  wspólnotowych. Występujemy w postepowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP.

 

Uchroniliśmy naszego klienta przed roszczeniami jednego z największych koncernów energetycznych w Europie. Przedmiotem sporu była budowana od ponad 20 lat marka.