Mec. Katarzyna Drewniak-Szarata stałym mediatorem sądowym. Nowy obszar usług Kanclearii.

Z przyjemnością informujemy, że wspólniczka naszej Kancelarii,  mec. Katarzyna Drewaniak-Szarta,  decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,  została wpisana na listę stałych mediatorów sądowych.

Specjalizacją Pani Mecenas są między innymi spory z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego. Właśnie w tym zakresie chciałaby się skupić w zakresie swojej działalności jako mediator.

W związku z powyższym Kancelaria poszerzyła zakres świadczonych usług także o mediacje sądowe i pozasądowe. Zainteresowanych skorzystaniem z tej formy rozstrzygania sporów zachęcamy do kontaktu.